MEDEDELINGEN

Laatste nieuw
 
Wijziging trainingstijden 
Vanaf woensdag 13 februari 2019 wordt er nog maar één gelijktijdige sessie gespeeld. Van 9.30 uur tot 11.00 uur is de hal voor beide groepen beschikbaar, waarna er gelegenheid is om koffie te drinken in het sportcafé.
De buitenbaan(de green) is vanaf 4 maart ook weer op maamdagmiddag geopend (afhankelijk van het weer 13.30-16.00u.).
Zomertijden:
Vanaf de eerste woensdag in mei (01/05/2019) trainen we weer uitsluitend op de buitenbaan, in twee sessies van 9.30-12.00u met een koffiepauze rond 10.30u.
Ook kan er dan vrij buiten gespeeld worden op de donderdagavond (19.00-21.00u) en de maandagmiddag (13.30-16.00u).
De maandag en woensdag wordt er gespeeld op de 'korte' baan, de donderdag wordt bespeeld op de 'lange' 40-meter baan.!  
 
Kampioenen
De laatste wedstrijden van de competitie 2018-2019 waren in enkele klassen tot op de laatste dag (vrijdag 29/03) nog een nek-aan-nek-race. In de 2e klasse triples werd het team Enschede-4 (Hein-Tonny-Mini) kampioen. Dus promotie naar de 1e klasse.
Alle eindstanden en (binnenkort) de foto's van deze kampioenen zijn te vinden op standen 
 
Opzet Zomercompetitie Outdoors 
Momenteel is in onderzoek of er in de maanden mei t/m augustus op de buitenbaan van de EBV een competitie triples opgezet kan worden, waarbij in competitieverband op 6 tot 8 dagen wedstrijden gespeeld kunnen worden. Omdat er ook teams uit Renkum en Apeldoorn belangstelling hebben, worden er dan 2 wedstrijden per dag ingepland. Aangezien de wedstrijden ook in de vakantieperiode gespeeld worden, is het dan toegestaan om 2 wedstrijddagen niet te verschijnen zonder puntenaftrek. Bij het opmaken van de eindstand zal het aantal wedstrijden gelijk getrokken worden, door bv. uitslagen/dagen te schrappen. 
De kosten per team worden laag gehouden aangezien gerekend kan worden op een subsidie van de NIOBB. Op dit moment kan per vereniging al ingeschreven worden zodat de competitie-indeling opgezet kan worden. De leden van de EBV kunnen teams inschrijven op het publicatiebord in de Pathmoshal.
 
Algemene Ledenvergadering 2019
(Oftewel Jaarvergadering) Deze werd gehouden op donderdag 7 maart in het sportcafé van de "Pathmoshal".
Na het succesvolle jubileumjaar van het 25-jarig bestaan en de opening van onze buitenbaan, zijn we het afgelopen jaar 2018 in rustiger vaarwater gekomen.  We hebben in de regio aan diverse toernooien meegespeeld, namen deel aan meerdere NK's, waarvan 3 toernooien door de NIOBB aan EBV werden aangegeven om zelf te organiseren, en ook ons eigen zomer- en herfst- toernooi was geslaagd. Aan de regiocompetitie 2018/2019 nemen 13 teams deel.

 
Door de activiteitencommissie werden weer mooie en goed bezochte activiteiten geregeld. Helaas heeft deze commissie haar werkzaamheden moeten beëindigen. Het bestuur beraad zich nog over een oplossing voor dit gemis.

Het door de kascontrole goedgekeurde financiële verslag over 2018 én de begroting over 2019 laten zien dat onze vereniging er gezond voor staat. Met deze wetenschap kunnen we (aldus onze boekhouder) een zonnige nieuwe periode tegemoet gaan.
Ledental per 01-01-2019: 68 (waarvan 58 actief spelend)
  
Ook wordt Freddy Gerritse als jubilaris voor 12,5 jaar trouw lidmaatschap in de bloemetjes gezet.

NIOBB Besluiten organisatie NK’s vanaf 2019 
Naar aanleiding van vragen en signalen heeft het bestuur in haar vergadering van 29 oktober 2018 een aantal ingrijpende besluiten genomen betreffende de organisatie van de NK’s. De volledige tekst hierover kunt u hier  NIOBB   lezen.
Aanmelden voor NK toernooien (belangrijkHet bestuur van de NIOBB heeft eerder al besloten besloten om de aanmeldingen en betalingen voor de NK's digitaal (online) door de teams/speler zelf te laten verlopen. Je bent daarbij dus zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van een team. Lees de definitieve procedure daarvoor na op aanmeldprocedure-NK   
Mocht er daarna nog iets onduidelijk zijn, of heb je vooraleerst hulp nodig, raadpleeg dan Dick Drosten.

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 WAARSCHUWING
VOOR AUTOMOBILISTEN

Vanaf woensdag 5 september trainen we weer in de zaal.
Er geldt inmiddels bij de Pathmoshal een parkeerverbod vanaf de Westerval.
Er mag alleen nog op de parkeerplaatsen in de parkeervakken worden geparkeerd.!
'Handhaving' en 'stadsdeel West' gaan hierop toe zien.
Er zal eerst nog gewaarschuwd worden en daarna zal men boetes gaan uitdelen.
De boete voor foutief parkeren is € 105,00
Parkeerders met een invalidenkaart én blauwe schijf
 hebben een ontheffing voor max. 3 uur.    

Jubileum 25-jarig bestaan.                                                                                                    Foto: Wim Hendriks 11-04'18
Afbeelding invoegen 
Agenda 2019
Als jij je agenda voor 2019 alvast wilt bijwerken, kijk dan even op het tabblad activiteiten en/of toernooien (onderaan díe pagina), dan ben je weer helemaal bij de tijd en kun je niets vergeten. Alles is bijgewerkt voor zover bekend.
 
25-jarig jubileumfeest
Dit werd uitbundig gevierd op vrijdagmiddag/avond 8 september in het clubgebouw van l'Equipe. De feestcommissie heeft er veel werk ingestoken om er een spetterend festijn van te maken en daar zijn ze -ondanks het niet meewerkende weer voor de buitenactiviteiten- uitstekend in geslaagd. Lees hiervoor het verslag en bekijk de foto's in het fotoalbum

Afbeelding invoegen  
Officiële opening Outdoor Bowlsbaan

Op woensdag 31 mei 2017 plaatste wethouder Jürgen van Houdt samen met ons oudste lid Emmy de Jong (93 jr.) om 15.30 uur de eerste bowl op de outdoor green van E.B.V. Enschede.
Deze openingshandeling door de wethouder van o.a. Sportzaken van de gemeente Enschede betekende tevens de start van de tweede buitenbaan in Nederland.
De locatie ligt aan de  Geessinkweg 148a (l-Équipe) achter de velden
van de Enschedese Hockey Vereniging.
Alle leden en de door het bestuur genodigden waren bij de feestelijkheden aanwezig, waarbij tevens ook werd stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van de vereniging (25 mei 2017), onder het motto "Een droom is uitgekomen...".
Via de NIOBB nieuwsbrief 58 wordt hieraan ook landelijke aandacht geschonken. Het geheel is vastgelegd op fotobeelden van Wim Hendriks en Tonny Hemmelder. Te bekijken op het fotoalbum
 
Buitenbaan beschikbaar
Voor niet-leden en verenigingen is de buitenbaan beschikbaar onder voorwaarden.
Een Informatie-brief hierover is verzonden aan alle bowlsverenigingen uit de Regio-Oost.
 
Aanleg van de buitenbaan in beeld: fotoalbum foto's Ria, Eldert, Tonny, Wim.

Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
 
 
09 maart 2017
 
1e Spade in de grond voor de Enschedese buitenbaan (outside green).
Verricht door wethouder Jurgen van Houdt, met ons oudste lid Emmy de Jong (93 jr.)
Volgens planning zal de baan eind mei gereed zijn, zodat het primeur-toernooi op de nieuwe Enschedese green (NK triples outdoor) op 17 en 18 juni gespeeld kan worden, gevolgd door de NK fours outdoor op 23 en 24 juli. Uniek voor Oost-Nederland.!  
Bekijk de foto's in het fotoalbum
 
NIOBB-Actueel
Jij leest toch ook trouw elke nieuwe uitgave van de NIOBB nieuwsbrief? Kijk dan nu weer op Nieuwsbrief nr 56 met nadere informatie over de buitenbanen in Enschede en 'Bowls bij omroep Max'.
Bekijk vooral ook eens de vernieuwde website van de NIOBB op www.bowlsnederland.nl   
 
Deelname aan NK's
Vanaf het najaarsseizoen 2015 zijn we gestart met het spelen van kwalificatietoernooien in de 3 regio's voor deelname aan de NK's. Deze toernooien worden afgewerkt in kwalificatieronden en finaleronden. Deelname aan de kwalificatieronden  geeft geen verplichting tot meespelen aan de finaleronden. De finalisten uit de finaleronden verplichten zich wel tot deelname aan de NK.
Als eerste startte in deze nieuwe opzet de NK singles 2015 in de regio West met het kwalificatietoernooi dat gehouden werd op zaterdag 19 september. Hierna volgde de regio Zuid op 20 september en als laatste op 26 september de regio Oost in Enschede.
Eenzelfde afloop gold voor de NK fours 2015, met het kwalificatietoernooi regio Oost op 14 november.
 
Spelregelwijzigingen
Voor de regio Oost zijn met ingang van het seizoen 2015/2016 de "spelregels en bepalingen" aangepast. Onder meer zijn de invalregels verruimd. Deze bepalingen zijn naast het officiële NIOBB-reglement strikt geldig voor de Regiocompetitie.                   Het herziene document kunt u lezen op Bepalingen Regio Oost 2015-2016 of downloaden onder downloads.  

Terugblik op het EBV zomer (outdoor) triples toernooi, de NK singles, of een ander recent toernooi? Kijk op Toernooien

 
 
Afbeelding invoegen