MEDEDELINGEN

Laatste nieuw

Wijziging trainingstijden woensdagochtend.
Vanaf woensdag 13 februari wordt er nog maar één gelijktijdige sessie gespeeld.
Van 9.30 uur tot 11.00 uur is de hal voor beide groepen beschikbaar, waarna er gelegenheid is om koffie te drinken.
De buitenbaan(de green) is vanaf maandag 4 maart ook weer geopend (afhankelijk van het weer en de baanbeheerder). De speeltijden worden nog nader bekendgemaakt.

Algemene Ledenvergadering 2019
(Oftewel Jaarvergadering) deze wordt gehouden op donderdag 7 maart om 14.00u.in de sportkantine  van de "Pathmoshal".
 
NIOBB Besluiten organisatie NK’s vanaf 2019 
Naar aanleiding van vragen en signalen heeft het bestuur in haar vergadering van 29 oktober j.l. een aantal ingrijpende besluiten genomen betreffende de organisatie van de NK’s. De volledige tekst hierover kunt u lezen door hier NIOBB  te klikken.
Mededeling vanuit de Technische Commissie NIOBB (TC)
De leden Hein Bosscha en Gerrit Velthuis zijn om privéomstandigheden uit de commissie gestapt. Inmiddels heeft Gerrit Wiggers zich beschikbaar gesteld om in de TC zitting te nemen. De commissie bestaat nu uit Frans Roberts en Gerrit Wiggers.

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 WAARSCHUWING
VOOR AUTOMOBILISTEN

Vanaf woensdag 5 september trainen we weer in de zaal.
Er geldt inmiddels bij de Pathmoshal een parkeerverbod vanaf de Westerval.
Er mag alleen nog op de parkeerplaatsen in de parkeervakken worden geparkeerd.!
'Handhaving' en 'stadsdeel West' gaan hierop toe zien.
Er zal eerst nog gewaarschuwd worden en daarna zal men boetes gaan uitdelen.
De boete voor foutief parkeren is € 105,00
Parkeerders met een invalidenkaart én blauwe schijf
 hebben een ontheffing voor max. 3 uur.    

Start COMPETITIE 2018/2019
Er werd door het regiobestuur druk vergaderd over de plaatsing en indeling in de klassen. De teamindelingen en het wedstrijdschema zijn nu, na afstemming tussen de afdelingen, definitief vastgesteld. Alles is te vinden onder het tabblad "Competitie".Dus je kunt rekening houden met eventuele vakantie(s) en andere (minder)leuke bezigheden en/of verplichtingen.
Competitiespelers veel sportief succes gewenst. 

Kampioenen
De laatste wedstrijden van de competitie 2017-2018 waren tot op de laatste dag (woensdag 22/03) in veel afdelingen nog een nek-aan-nek-race. Alle eindstanden en foto's van de kampioenen zijn te vinden op standen 
 
Algemene Ledenvergadering 2018
(Oftewel Jaarvergadering) deze werd gehouden op maandag 26 februari in het sportcafé van de "Pathmoshal".
Het keurig door onze aftredende secretaris, Mini Bosscha, verzorgde jaarverslag 2017 spiegelt een feestelijk afgesloten jaar af.
De realisatie en wethouderlijke opening van onze buitenbaan én de viering van ons 25-jarig bestaan zijn momenten die ons lang bij  zullen blijven. Ook het financiële verslag over 2017 én de begroting over 2018 laten zien dat onze vereniging er gezond voor staat. Ondanks de investering en uitgaven aan materiaal en festiviteiten gaan we een zonnige nieuwe periode tegemoet. 
Mini Bosscha wordt met een presentje bedankt voor de vele jaren secretariaatswerk. Rob ter Meer volgt haar nu op als secretaris.
Ook wordt Jan ten Hove als jubilaris voor 12,5 jaar trouw lidmaatschap in de bloemetjes gezet. Ledental: onverminderd 73.
(de foto's zijn nog in 'ontwikkeling')
 
Jubileum 25-jarig bestaan.                                                                                                    Foto: Wim Hendriks 11-04'18
Afbeelding invoegen 
Aanmelden voor NK toernooien (belangrijk)
Het bestuur van de NIOBB heeft besloten om de aanmeldingen en betalingen voor de NK's digitaal (online) door de teams/speler zelf te laten verlopen. Dit ter ontlasting van de (wedstrijd)secretaris en penningmeester. Je bent daarbij dus zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van een team. Deze nieuwe regeling gaat per direct in.! Lees de definitieve procedure daarom uitvoerig na op  aanmeldprocedure-NK   
Mocht er daarna nog iets onduidelijk zijn, of heb je vooraleerst hulp nodig, raadpleeg dan Dick Drosten.
 
Agenda 2019
Als jij je agenda voor 2019 alvast wilt bijwerken, kijk dan even op het tabblad activiteiten en/of toernooien (onderaan díe pagina), dan ben je weer helemaal bij de tijd en kun je niets vergeten. Alles is bijgewerkt voor zover bekend.
 
Speeltijden
Vanaf de eerste woensdag in september (05/09/2018) spelen we weer in de zaal van de Pathmoshal. 9.00-12.00u in 2 sessies.
Met ingang van woensdag 13/02/2019 gaan we over naar één gezamenlijke sessie van 9.30-11.00 u. 
Het is vanaf 1 november 2018 dan ook niet meer mogelijk op de green buiten te spelen.
De indoor competitiewedstrijden worden gespeeld op een vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.

25-jarig jubileumfeest
Dit werd uitbundig gevierd op vrijdagmiddag/avond 8 september in het clubgebouw van l'Equipe. De feestcommissie heeft er veel werk ingestoken om er een spetterend festijn van te maken en daar zijn ze -ondanks het niet meewerkende weer voor de buitenactiviteiten- uitstekend in geslaagd. Lees hiervoor het verslag en bekijk de foto's in het fotoalbum

Afbeelding invoegen  
Officiële opening Outdoor Bowlsbaan

Op woensdag 31 mei 2017 plaatste wethouder Jürgen van Houdt samen met ons oudste lid Emmy de Jong (93 jr.) om 15.30 uur de eerste bowl op de outdoor green van E.B.V. Enschede.
Deze openingshandeling door de wethouder van o.a. Sportzaken van de gemeente Enschede betekende tevens de start van de tweede buitenbaan in Nederland.
De locatie ligt aan de  Geessinkweg 148a (l-Équipe) achter de velden
van de Enschedese Hockey Vereniging.
Alle leden en de door het bestuur genodigden waren bij de feestelijkheden aanwezig, waarbij tevens ook werd stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van de vereniging (25 mei 2017), onder het motto "Een droom is uitgekomen...".
Via de NIOBB nieuwsbrief 58 wordt hieraan ook landelijke aandacht geschonken. Het geheel is vastgelegd op fotobeelden van Wim Hendriks en Tonny Hemmelder. Te bekijken op het fotoalbum
 
Buitenbaan beschikbaar
Voor niet-leden en verenigingen is de buitenbaan beschikbaar onder voorwaarden.
Een Informatie-brief hierover is verzonden aan alle bowlsverenigingen uit de Regio-Oost.
 
Aanleg van de buitenbaan in beeld: fotoalbum foto's Ria, Eldert, Tonny, Wim.

Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
 
 
09 maart 2017
 
1e Spade in de grond voor de Enschedese buitenbaan (outside green).
Verricht door wethouder Jurgen van Houdt, met ons oudste lid Emmy de Jong (93 jr.)
Volgens planning zal de baan eind mei gereed zijn, zodat het primeur-toernooi op de nieuwe Enschedese green (NK triples outdoor) op 17 en 18 juni gespeeld kan worden, gevolgd door de NK fours outdoor op 23 en 24 juli. Uniek voor Oost-Nederland.!  
Bekijk de foto's in het fotoalbum
 
NIOBB-Actueel
Jij leest toch ook trouw elke nieuwe uitgave van de NIOBB nieuwsbrief? Kijk dan nu weer op Nieuwsbrief nr 56 met nadere informatie over de buitenbanen in Enschede en 'Bowls bij omroep Max'.
Bekijk vooral ook eens de vernieuwde website van de NIOBB op www.bowlsnederland.nl   
 
Deelname aan NK's
Vanaf het najaarsseizoen 2015 zijn we gestart met het spelen van kwalificatietoernooien in de 3 regio's voor deelname aan de NK's. Deze toernooien worden afgewerkt in kwalificatieronden en finaleronden. Deelname aan de kwalificatieronden  geeft geen verplichting tot meespelen aan de finaleronden. De finalisten uit de finaleronden verplichten zich wel tot deelname aan de NK.
Als eerste startte in deze nieuwe opzet de NK singles 2015 in de regio West met het kwalificatietoernooi dat gehouden werd op zaterdag 19 september. Hierna volgde de regio Zuid op 20 september en als laatste op 26 september de regio Oost in Enschede.
Eenzelfde afloop gold voor de NK fours 2015, met het kwalificatietoernooi regio Oost op 14 november.
 
Spelregelwijzigingen
Voor de regio Oost zijn met ingang van het seizoen 2015/2016 de "spelregels en bepalingen" aangepast. Onder meer zijn de invalregels verruimd. Deze bepalingen zijn naast het officiële NIOBB-reglement strikt geldig voor de Regiocompetitie.                   Het herziene document kunt u lezen op Bepalingen Regio Oost 2015-2016 of downloaden onder downloads.  

Terugblik op het EBV zomer (outdoor) triples toernooi, de NK singles, of een ander recent toernooi? Kijk op Toernooien

 
 
Afbeelding invoegen