NIOBB wijzigingen NK 2019

 NIOBB Besluiten organisatie NK’s vanaf 2019

Naar aanleiding van vragen en signalen heeft het bestuur in haar vergadering van 29 oktober j.l. een aantal besluiten genomen betreffende de organisatie van de NK’s.
 
Loting
Conform het huidig  reglement blijven de lotingen voor de NK’s door de organiserende verenigingen gedaan. De wedstrijdleider van de organiserende vereniging zal dit samen met twee anderen van zijn/haar vereniging doen. 
 
Minimaal aantal teams
Het minimaal aantal teams om een NK door te laten gaan is twaalf. (was acht). Echter, indien bij de pairs DD/HH of de singles, wel voldoende van het ene geslacht zijn, gaat het NK van het andere geslacht ook door indien er minimaal 8 teams van het andere geslacht zijn. Vanaf acht teams wordt er op de finaledag meteen de kwartfinale gespeeld.

Speelsysteem
Bij alle NK’s wordt er gespeeld in het poulesysteem van waaruit acht teams naar de finaledag gaan. Uitzondering hierop is de discipline fours. De fours wordt op één dag gespeeld conform het huidig systeem. Dat betekent dat de eerste ronde meteen een afvalronde of de  kwartfinale is, (afhankelijk van het aantal teams)De verliezers van elke ronde blijven de hele dag spelen. Bij de singles blijft het setsysteem gehandhaafd. Indien het om welke reden dan ook, niet mogelijk is om in poules te spelen, beslist de TC in overleg met het bestuur het spelsysteem voor dat betreffende NK.
 
NK-Australian Pairs
Omdat vele bowlsspelers het spelen van Australian Pairs heel leuk vinden, heeft het bestuur besloten dat de mixpairs komt te vervallen en daarvoor in de plaats het NK Australian Pairs (two-four-two bowls) wordt georganiseerd. Dat kan een combinatie van HH/DD/MIX zijn. Wat is Australian pairs? Zie Australian Pairs 

 Locatie NK’s
Het spelen van NK’s verspreid in de regio’s blijft gehandhaafd.

Inschrijfgeld NK-fours
Omdat het NK-fours op één dag wordt gespeeld, is besloten om het inschrijfgeld voor het NK-fours te verlagen naar € 12,50.