OVER E.B.V.

De Enschedese Bowls Vereniging.    AVG Privacy

In mei 1992 is de Enschedese Bowls Vereniging opgericht. Eind 2017 waren er 73 leden actief. Wij trainen van september tot eind april elke woensdagmorgen in twee tranches van 9.00 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 12.00 uur in de Pathmoshal aan de Veilingstraat 20 in Enschede. Op vrijdagmorgen worden er vanaf 10.00 tot 11.30 u. competitiewedstrijden gespeeld eveneens in de Pathmoshal.
In de zomermaanden mei tot en met augustus trainen en spelen wij op onze buitenbaan aan de Geessinkweg 148a (l-Équipe) achter de velden van de Enschedese Hockey Vereniging. Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30, maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

De regio.

In de regio Oost zijn 9 bowlsverenigingen actief, waarmee wij jaarlijks een competitie spelen. De kampioenen uit deze regionale competitie doen ook mee aan de regionale kampioenschappen. Ook worden er elk jaar regionale toernooien georganiseerd.  Als speler is het ook mogelijk om in te schrijven aan toernooien buiten onze regio en aan de regionale voorronden van de NK.  

Lidmaatschap.

Als u een boeiende en leuke sport zoekt, kom dan eens kijken, of nog beter meespelen. De eerste maand speelt u gratis en als het dan bevalt kunt u lid worden voor 12 euro per maand. U ontvangt dan ook vier maal per jaar ons clubblad. Wilt u eerst informatie, dan kunt u deze krijgen bij onze bestuursledenKom eens langs en maak kennis met deze attractieve sport. 

Vergaderingen.

Vergaderingen worden 4 x per jaar kort gehouden op de eerste woensdagmorgen van elk kwartaal in de kantine van de Pathmos sporthal, aansluitend aan de training. Alle relevante mededelingen worden dan door het bestuur en wedstrijdcommissie gegeven. 
Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Verdere vergaderingen worden zo nodig door het bestuur of op advies van de leden uitgeschreven.

Spelregels en N.I.O.B.B.

Omdat de Enschedese Bowls Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond wordt er gespeeld volgens de door de N.I.O.B.B. bepaalde spelregels. Ga hiervoor naar "over bowls", spelregels
Er zijn momenteel in Nederland 49 verenigingen bij de NIOBB aangesloten.

            
                                                indoor                                                                        outdoor

Historie

De NIOBB is statutair opgericht op 11 februari 1992 in Haarlem. Enkele maanden later (25 mei 1992) is de Enschedese Bowls Vereniging statutair opgericht. Op maandag 1 november 1993 is op initiatief van de E.B.V. de eerste regionale vergadering gehouden in de Pathmoshal van Enschede. Hierbij waren aanwezig de afgevaardigden van Haaksbergen, Hengelo, Losser en Wierden. 
In oktober 1994 start de competitie met 2 poules van elk 8 triples. Op 26 oktober in datzelfde jaar vindt het eerste Herfsttoernooi in Enschede plaats. In 1997 wordt de E.B.V. lid van de NIOBB met een eerste inschrijving van 45 leden.
Momenteel (ultimo 2019) telt het ledental 68 personen.
 
   
                                                                             25 jarig bestaan (2017)                                                  foto: Wim Hendriks

 AVG Privacy 

Afbeelding invoegen
 
© E.B.V.